นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
18 ก.พ. 64 09:36 น. 79 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน  ณ โรงเรียนจะนะอินเตอร์บริบาล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาภาพ /ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์