นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา​ เข้าร่วม​ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4 พ.ย. 63 15:24 น. 109 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน​ 2663 เวลา 13.30 น. นายอาคม​ สุชาติ​พงษ์​ ผู้อำน​วย​การ​สำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ เข้าร่วม​ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบัว​สัตต​บรรณ สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน โดย​มี​ ดร.อรรถ​พล​ ตรึกตรอง​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ เป็น​ประธาน​การประชุม


ข่าวจาก: facebook