ค้นพบ 277 รายการ
หัวข้อ
คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 | ดู 413 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 181 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) พ.ศ.2566 | ดู 3,093 ครั้ง
คู่มือจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน | ดู 121 ครั้ง
สื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทะเล รวมทั้งเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ดู 96 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 551 ครั้ง
คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 | ดู 731 ครั้ง
ประกาศ | ดู 141 ครั้ง
รูปแบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 (เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-SAR) | ดู 20,363 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 201 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) | ดู 1,413 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 66 | ดู 349 ครั้ง