หมวด
ค้นพบ 8 รายการ
หัวข้อ
กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย | ดู 433 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ของสทศ.เกี่ยวกับการสอบ O-NET, I-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 264 ครั้ง
ผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 19,479 ครั้ง
ผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) I-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 768 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสทศ.เกี่ยวกับการสอบ O-NET, I-NET ปีการศึกษา 2565 | ดู 141 ครั้ง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562 | ดู 2,374 ครั้ง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ปีการศึกษา 2562 | ดู 9,092 ครั้ง
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 | ดู 1,978 ครั้ง