หน้าหลัก / กลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (EMNC)
หมวด
ค้นพบ 5 รายการ
หัวข้อ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัญจรออนไลน์ภายใต้โครงการ EMNC เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 | ดู 193 ครั้ง
เอกสารการประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC) | ดู 382 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนประจำศูนย์เครือข่าย | ดู 616 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร ครั้งที่ 3 "การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน" (Education Management through Network Centers : EMNC) | ดู 558 ครั้ง
ประชุมครั้งที่ 2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรฯ | ดู 589 ครั้ง