วีดีโอการใช้งานโปรแกรม GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ
9 ต.ค. 61 11:43 น. 1,147 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วีดีโอการใช้งานโปรแกรม GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ คลิก http://www.cs.moe.go.th/2016/vdogpa