แจ้งโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นเรียน และสำเร็จการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)
20 ก.พ. 67 11:05 น. 74 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

แจ้งโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นเรียน และสำเร็จการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)

 

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลการรับ.pdf