ประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 ธ.ค. 66 16:38 น. 417 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ฃี้แจงกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

รับชมย้อนหลัง

  1. ระดับปฐมวัย  คลิกที่นี่ 
  2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่ 

เอกสารประกอบการประชุม  

  1. ระดับปฐมวัย คลิกที่นี่ 
  2. ระดับขั่้นพื้นฐาน  คลิกที่นี 
  3. ประกาศกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม คลิกที่นี่