การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เจาะลึกหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับโรงเรียนเอกชน
20 ธ.ค. 66 16:33 น. 57 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เจาะลึกหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับโรงเรียนเอกชน

  • (ช่วงเช้า)  คลิกที่นี่     
  • (ช่วงบ่าย)  คลิกที่นี่
  •