กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย
6 ธ.ค. 66 15:50 น. 393 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น ป.6
 • กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 ภาพ ระดับชั้น ป.6 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ภาพ ระดับชั้น ป.6
 • ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566 ภาพ ระดับชั้น ป.6 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET
 •  

  ระดับชั้น ม.3

 • กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 ภาพ ระดับชั้น ม.3 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ภาพ ระดับชั้น ม.3
 • ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 ภาพ ระดับชั้น ม.3 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET
 •  

  ระดับชั้น ม.6

 • กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ภาพ ระดับชั้น ม.6 ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ภาพ ระดับชั้น ม.6 ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET
 •