คลังข้อสอบ I-NET ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
24 พ.ย. 66 14:54 น. 5,591 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

คำชี้แจง  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินงานจัดทำคลังข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (สามารถคลิกลิงก์ที่แบนเนอร์ หรือสแกน QR Code)

 

หรือสามารถอ่านข้อสอบในรูปแบบ E-book  ได้ท่ี่นี่