การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566
23 ส.ค. 66 23:10 น. 409 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

สาย A สาย B
A1 บุสมีวิทยา B1 ดารุสสลามศึกษา
A2 อนุสรณ์เตรียมปัญญา B2 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
A3 สมบูรณ์ศาสน์ B3 ศาสน์มุสลิมวิทยา 2
A4 บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา  B4 บุสตานุดดีน
สาย C สาย D
C1 ส่งเสริมอิสลาม D1 ศาสน์มุสลิมวิทยา 1
C2 อิสลามวิทยามูลนิธิ D2 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
C3 ทรัพย์ธานีวิทยา D3 ลำไพลศานติวิทย์
C4 รัศมีธรรมวิทยา D4 ศาสนอุปถัมภ์

โปรแกรมการแข่งขัน  คลิกที่นี่ 

คู่ ว/ด/ป เวลา ทีม ผลการแข่งขัน ทีม  สาย สนาม
1 26 ส.ค. 2566 09.00-09.30 น. บุสมีวิทยา   อนุสรณ์เตรียมปัญญา A 1
2 26 ส.ค. 2566 09.30-10.00 น. ดารุสสลามศึกษา   มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) B 1
3 26 ส.ค. 2566 10.00-10.30 น. สมบูรณ์ศาสน์   บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา  A 1
4 26 ส.ค. 2566 10.30-11.00 น. ศาสน์มุสลิมวิทยา 2   บุสตานุดดีน B 1
5 26 ส.ค. 2566 11.00-11.30 น. บุสมีวิทยา   สมบูรณ์ศาสน์ A 1
6 26 ส.ค. 2566 11.30-12.00 น. ดารุสสลามศึกษา   ศาสน์มุสลิมวิทยา 2 B 1
7 26 ส.ค. 2566 13.00-13.30 น. อนุสรณ์เตรียมปัญญา   บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา  A 1
8 26 ส.ค. 2566 13.30-14.00 น. มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)   บุสตานุดดีน B 1
9 26 ส.ค. 2566 14.00-14.30 น. บุสมีวิทยา   บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา  A 1
10 26 ส.ค. 2566 14.30-15.00 น. ดารุสสลามศึกษา   บุสตานุดดีน B 1
11 26 ส.ค. 2566 15.00-15.30 น. อนุสรณ์เตรียมปัญญา   สมบูรณ์ศาสน์ A 1
12 26 ส.ค. 2566 15.30-16.00 น. มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)   ศาสน์มุสลิมวิทยา 2 B 1

 

รายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ