ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
18 ก.ค. 66 16:47 น. 309 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (คลิกที่นี่ )