ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน หลักสูตร Communicate with Confidence: Boosting Competence for High School Teachers
18 ก.ค. 66 16:42 น. 666 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ประกาศผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน หลักสูตร Communicate with Confidence: Boosting Competence for High School Teachers 

(ประกาศรายชื่อ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖)

  • รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (คลิกที่นี่) 
  • รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมหาดใหญ่    พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (คลิกที่นี่)
  •      หมายเหตุ สำหรับรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย รุ่นละ ๕๐ คน ยังไม่ครบตามจำนวน สามารถสมัครมาเพิ่มเติมผ่านทาง QR code และสช.สงขลาจะประสานโรงเรียนเพิ่มเติมต่อไป