สื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทะเล รวมทั้งเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11 เม.ย. 66 14:43 น. 96 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เนื้อหาเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทะเล รวมทั้งเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง