แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid 19
7 เม.ย. 64 14:49 น. 5,489 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

 

เกณฑ์และเครื่องมือการประเมินของสมศ.

  1. เกณฑ์การประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-9-การศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่ 
  2. เครื่องมือการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-9-การศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่