คู่มือสำหรับประชาชน : เกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบ
30 ส.ค. 63 14:52 น. 739 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

- การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ (การขอเพิ่มหลักสูตร)

- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ (การย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนนอกระบบ)

- การโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}