แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
30 มิ.ย. 63 13:21 น. 792 ครั้ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่

สามารถประเมินตนเองได้ตามลิ้งก์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4QsYI9ghRe8A8aYutcShX930Jq0tpfhhUcsBbVEvfHBPD0g/viewform

หมายเหตุ สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน