การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14 พ.ค. 63 12:23 น. 4,670 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  

ไฟล์ปกใบงาน DLTV เรียนทางไกล มีให้เลือก 12 สี ครบชั้น ไฟล์PPT แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 

อ.1 - อ.3 

ดาวน์โหลด....แผนการสอน /กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง/คู่มือและแผนการเรียนรู้

(เลือกชั้น หน่วยการเรียนรู้ ดังภาพ) ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV หรือคลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ป.1 - ม.3

ดาวน์โหลด....แผนการสอน /กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง/ใบงาน/ใบความรู้/แบบทดสอบก่อนเรียน/คู่มือและแผนการเรียนรู้

(เลือกชั้น กลุ่มสาระ หน่วยการเรียนรู้ ดังภาพ) ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV หรือคลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

 • 1. ดาวเทียมระบบ KU-BAND >
 • 2. ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา >
 • 3. เว็บไซต์ DLTV >
 • 4. แอปพลิเคชัน DLTV >
 • 5. โรงเรียนที่มีระบบของตนเอง หรือใช้เครือข่ายของโรงเรียนอื่น >
 •  

  การรายงานผลการดำเนินงาน

  แบบฟอร์มรายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินการจนถึงวันที่ 18 พ.ค. 63
 • ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินการ (19 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63)
 • ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ
 • รายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ