การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
12 มี.ค. 63 16:49 น. 1,875 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

คำชี้แจงการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------------------------------

 1. การจัดส่งข้อมูลฯ ผ่านระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน ที่เว็บไซต์ http://regis.opec.go.th
 2. ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลแบบเก่า เช่น อีเมล์ แผ่นซีดี และไปรษณีย์
 3. ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเช่นเดียวกับระบบ PSIS ของโรงเรียน
 4. จัดส่งข้อมูลฯ ผ่านระบบทะเบียนนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.)  เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ TCAS ต่อไป
 5. การรายงานข้อมูลการนำส่งข้อมูล GPA (หลังจากส่งข้อมูล GPA ผ่านระบบทะเบียนนักเรียนเรียบร้อยแล้ว) ให้คลิก banner ลิงค์รายงานการนำส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปี’62 ที่เว็บไซต์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       
 6. ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม
  1. คู่มือระบบบริหารจัดการหลักสูตร ที่ https://regis-api.opec.go.th/manual/manual๒๑.pdf
  2. คู่มือระบบระเบียนนักเรียน ที่ https://regis-api.opec.go.th/manual/manual๒๒.pdf
  3. คู่มือระบบวัดผลการเรียน ที่ https://regis-api.opec.go.th/manual/manual๒๖.pdf
  4. คู่มือระบบสำเร็จการศึกษา ที่ https://regis-api.opec.go.th/manual/manual๒๗.pdf                                                  (หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ ได้ในระบบทะเบียนนักเรียน)
 7. สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียนได้ที่ LINE Square  (แอดมิน ผู้ดูแลระบบ) หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ 02-281-6380 ในเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือ อีเมล์ regis.support@opec.go.th

 1. กลุ่มไลน์ GPA Songkhla เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ระหว่างผู้ใช้งานของแต่ละโรงเรียน