การนำส่งค่าเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2562
4 พ.ย. 62 15:36 น. 1,695 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

 

แบบสำรวจค่าเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2562

นำส่งค่าเป้าหมาย >>> เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET   

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ---------------------------------------------------------------------------------

  นำส่งค่าเป้าหมาย >>> เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน I-NET   

 • ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์)
 • ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฎาะห์)
 • ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์)
 • .................................................................................................................

  นำส่งค่าเป้าหมาย >>> เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน I-NET  

 • สำหรับศูนย์ฯ ตาดีกา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์)