เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช ๒๕๖๑ / ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๙
10 พ.ค. 62 15:36 น. 212 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
นักวิชาการศึกษา

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช ๒๕๖๑ / ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๙  

ประกอบด้วย

1. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ

2. แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ

3. ปก คำนำ สารบัญ 

4. หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ 

5. หลักสูตรสถานศึกษาสถานบันศึกษาปอเนาะ 

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่ เอกสารหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเน.rar

รายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ