ขอแสดง​ความยินดี​กับเด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 (IMO 2021)
25 ก.ค. 64 17:44 น. 853 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ขอแสดง​ความยินดี​กับเด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้คว้าเหรียญทอง ผู้แทน​ของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 (IMO 2021) ซึ่งเป็นการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศไทย โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2564 และร่วมแสดง​ความยินดี​กับ​ผู้แทนประเทศ​ไทยที่ได้คว้าเหรียญ​เงิน​และเหรียญ​ทอง​แดง 6 ท่าน