ขอแสดงความยินดีกับเด็กตัวแทนนักกีฬากระโดดเชือกของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
19 พ.ย. 62 13:54 น. 1,046 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรกมล เอียดประดิษฐ์ ตัวแทนนักกีฬากระโดดเชือกของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน Rope Skipping China Open 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2562 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทความเร็ว