โรงเรียนวรพัฒน์จัดกิจกรรม พลังบวก+พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นใหม่
5 พ.ย. 62 10:53 น. 1,042 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวรพัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังบวก+พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นใหม่ โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ที่มาให้ความรู้ แง่คิดดีๆ วิธีการดูแลบุตรหลานให้เติบโตในยุคปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา