เด็กดี เด็กเก่ง นักเรียนในสังกัด สช.จ.สงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
1 มี.ค. 66 15:29 น. 94 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์