นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
เมื่อ 14 ส.ค. 62, 18:17 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

โดยมี นายเกรียงไกร จันทรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้