นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
14 ส.ค. 62 18:17 น. 120 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานโดยมี นายเกรียงไกร จันทรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้