นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา  ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สถาบัน กศน. ภาคใต้
14 ส.ค. 62 09:32 น. 69 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สถาบัน กศน. ภาคใต้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาร่วมพบปะ และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน