นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา และ จนท. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
13 ส.ค. 62 15:16 น. 90 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในวันที่16-17 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม3 สถาบัน กศน. ภาคใต้ โดยมีนายณัฐพงษ์  นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม