นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา และ จนท. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
เมื่อ 13 ส.ค. 62, 15:16 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในวันที่16-17 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม3 สถาบัน กศน. ภาคใต้ โดยมีนายณัฐพงษ์  นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม