นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวัสดิ์บวร "ชมพู-ขาวเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 9 ส.ค. 62, 11:02 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 9 สิงหาคม 2526 เวลา 08.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายสี "ชมพู-ขาวเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา