นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวัสดิ์บวร "ชมพู-ขาวเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562
9 ส.ค. 62 11:02 น. 154 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2526 เวลา 08.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายสี "ชมพู-ขาวเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา