โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อ 9 ส.ค. 62, 11:00 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน 2562 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย โดยมี นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โอกาสนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ขอขอบพระคุณตัวแทน สช.อ.จะนะ เทพา และนาทวี รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ในการร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี