นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
8 ส.ค. 62 17:08 น. 95 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดจัดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) โดยใช้กระบวนการชุมชนศรัทธาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายอาคม สุชาติพงษ์  ผอ.สช.จ.สงขลา ยังได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) โดยใช้กระบวนการชุมชนศรัทธา ในครั้งนี้อีกด้วย