ตรวจสอบสถานประกอบการโรงเรียนนอกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
6 ส.ค. 62 15:45 น. 141 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ตามคำสั่ง สช.สงขลา ที่ 83/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานประกอบการที่ดำเนินการลักษณะโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ ต.ทุ่งพอ ต.เปียน และ ต.สะบ้าย้อย