นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสี Solahuddeen Games ณ รร.สมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อ 1 ส.ค. 62, 11:18 น.
Waiya Churung

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสี Solahuddeen Games ณ รร.สมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา