นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสี Solahuddeen Games ณ รร.สมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1 ส.ค. 62 11:18 น. 204 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสี Solahuddeen Games ณ รร.สมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา