สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เมื่อ 23 ก.ค. 62, 13:45 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.เทพา ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน สอบถามปัญหา รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานให้อยู่แนวทางเดียวกัน