สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
23 ก.ค. 62 13:45 น. 130 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.เทพา ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน สอบถามปัญหา รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานให้อยู่แนวทางเดียวกัน