ร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมทำนำสันติสุขสู่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนตายุตตอลีบีน
22 ก.ค. 62 10:54 น. 193 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

22 กรกฏาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมทำนำสันติสุขสู่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนตายุตตอลีบีน ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา