นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เมื่อ 21 ก.ค. 62, 15:10 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562 คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และนางศิรินาถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยนางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมออกตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อ.สะบ้าย้อย