สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 ก.ค. 62 10:00 น. 119 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่บริเวณสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา