นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนและสมาคม/สมาพันธ์ตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้
18 ก.ค. 62 08:35 น. 85 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชน 4 อำเภอ( จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนและสมาคม/สมาพันธ์ตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของนโยบายรัฐ ซึ่งจัดโดยกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธี ภาพ : นางสาวฉารีด๊ะ ขะเดรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สช.อ.นาทวี และ นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.อ.สะบ้าย้อย