ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ "เปิดโลกการศึกษา และวัฒนธรรมอิสลามอำเภอจะนะ สู่สันติสุข" ครั้งที่ 3
12 ก.ค. 62 15:36 น. 399 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่ 12 ก.ค. 2562 นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โครงการ"เปิดโลกการศึกษา และวัฒนธรรมอิสลามอำเภอจะนะ สู่สันติสุข" ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์ตาดีกาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมการแข่งขัน  ประกวดอานาชีด ประกวดอ่านกอรี

2. กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานสถานศึกษา

3. กิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการของสถานศึกษา

4. กิจกรรมการแสดงวงอานาชีดโชว์ จากประเทศมาเลเซีย