นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี
เมื่อ 9 ก.ค. 62, 12:21 น.
Watcharachai Sangkaew

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 7 คน