นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี
9 ก.ค. 62 12:21 น. 100 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 7 คน