นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา(กศจ.)
9 ก.ค. 62 15:01 น. 107 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา(กศจ.) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา