นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา (PISA) และมหาวิทยาลัยอิสลามมาลังประเทศอินโดนีเซีย (UNISMA)
9 ก.ค. 62 14:47 น. 246 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา (PISA) และมหาวิทยาลัยอิสลามมาลังประเทศอินโดนีเซีย (UNISMA) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อขอความร่วมมือลงนาม MOU ในการจัดส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์สอนภายในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ประสบการณ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางด้านการสอนวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน