นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา (PISA) และมหาวิทยาลัยอิสลามมาลังประเทศอินโดนีเซีย (UNISMA)
เมื่อ 9 ก.ค. 62, 14:47 น.
Watcharachai Sangkaew

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา (PISA) และมหาวิทยาลัยอิสลามมาลังประเทศอินโดนีเซีย (UNISMA) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อขอความร่วมมือลงนาม MOU ในการจัดส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์สอนภายในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ประสบการณ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางด้านการสอนวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน