โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล
5 ก.ค. 62 13:27 น. 434 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล"  ในระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 158 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้