พลตรีกิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ รองผู้บังคับการยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา
27 มิ.ย. 62 14:39 น. 415 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (เวลา 9.00 น.) เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเทพา ให้การต้อนรับ คณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พลตรีกิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ รองผู้บังคับการยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสานสร้างความเข้าใจในมิติต่างๆ กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน