นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่6/2562
เมื่อ 27 มิ.ย. 62, 14:42 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา