นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกศจ.สงขลา ครั้งที่ 4/2562
เมื่อ 24 มิ.ย. 62, 15:18 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ในการนี้ มีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุม