นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปปิดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
เมื่อ 21 มิ.ย. 62, 14:21 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปปิดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา