โครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนและการขอเบิกเงินสวัสดิการฯโรงเรียนเอกชนในระบบ
เมื่อ 21 มิ.ย. 62, 13:40 น.
admin สช.อ.เทพา

21 มิถุนายน 2562 สช.อ.เทพา จัดโครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนและการขอเบิกเงินสวัสดิการฯโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน