โครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนและการขอเบิกเงินสวัสดิการฯโรงเรียนเอกชนในระบบ
21 มิ.ย. 62 13:40 น. 145 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

21 มิถุนายน 2562 สช.อ.เทพา จัดโครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนและการขอเบิกเงินสวัสดิการฯโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน