สช.อ.เทพา จัดโครงการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562
21 มิ.ย. 62 13:27 น. 133 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดโครงการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน