สช.อ.เทพา จัดโครงการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 21 มิ.ย. 62, 13:27 น.
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดโครงการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน